03220-247208 :: baitamnhighschool@gmail.com

 Sl. No. Name Qualification Designation Image
1 Mr. Kanak Kanti Kar M.Sc. (Physics), B.Ed., M.A. (Education) Head Master  
2. Shri Tapas Kumar Giri M.A.(Mathematics), B.Ed. Asst. Head Master
3. Shri Dhirendranath Bera B.Sc.(Chemistry Hons.), B.Ed. Asst. Teacher  
4. Shri Sudhanshusekhar Kundu B.Sc.(Physics Hons.), B.Ed. Asst. Teacher  
5. Smt. Juthika Maity B.A.(Geography Hons.), B.Ed. Asst. Teacher  
6. Shri Chandan Kumar Bhanja M.A. (English), B.Ed. Asst. Teacher  
7. Shri Tapas Kumar Giri M.A.(Mathematics), B.Ed. Asst. Teacher
8. Shri Anup Kr. Raut M.A. (Political Science), Asst. Teacher  
9. Shri Kuntal Panda B.Sc.(Geography Hons.), B.Ed. Asst. Teacher  
10. Smt. Salma Soren B.A. (Sanskrit), B.Ed. Asst. Teacher  
11. Shri Sudip Ganguly B.A. (English), B.Ed. Asst. Teacher  
12. Shri Chandan koley B.Sc.(Geography), B.Ed. Asst. Teacher  
13. Shri Somnath Sau B.A. (Bengali), B.Ed. Asst. Teacher  
14. Shri Goutam  Kr. Bhanja B.Sc. (Pure), B.Ed. Asst. Teacher  
15. Shri Nitai Patra M.A. (English), B.Ed. Asst. Teacher  
16. Smt. Antara Loho M.Sc. (Computer Sc.), B.Ed. Asst. Teacher  
17. Shri Sukumar Ranajit M.A. (Bengali), B.Ed. Asst. Teacher
18. Shri Partha Sarathi Parichha M.A. (English), B.Ed. Asst. Teacher  
19. Shri Bholanath Bag B.A. (Bengali), B.Ed. Asst. Teacher
20. Shri Anirban Roy M.Sc.(Physics), B.Ed. Asst. Teacher  
21. Miss. Ishita Patra M.A. (Sanskrit), B.Ed. Asst. Teacher  
22. Shri Subrata Paikara B.Sc.(Pass) Asst. Teacher
23. Shri Soumya Maity M.A. (English), B.Ed. Asst. Teacher
24. Miss. Sova Rani Jana M.A. (History), B.Ed. Asst. Teacher  
25. Shri Durga Charan Giri B.A. (History), B.Ed. Asst. Teacher  
26. Shri Manitosh Bhowmik M.Sc.(Nutrition), B.Ed. Asst. Teacher  
27. Shri Dipak Barman B.Com., B.Ed. (Work Education) Asst. Teacher  
28. Shri Anukul Karan M.Sc.(Mathematics), B.Ed. Asst. Teacher
29. Shri Nirmal Chandra Sau B.A. (Bengali), B.Ed. Asst. Teacher  
30. Shri Swapan Rana M.Sc. (Physiology), B.Ed. Asst. Teacher  
31. Shri Animesh Mandal Bengali (Pass) Asst. Teacher  
32. Shri Debabrata Das Physical Sc. (Pass) Asst. Teacher  
33. Smt. Marami Parichha M.A. (History), D.El.Ed. Para Taecher  
34. Shri Balaram Paria Biology B.Sc.(Hons.), D.El.Ed. Para Taecher  
35. Shri Gobinda Prasad Ghata B.Sc (Mathematics) Hons. Part Time Teacher